Kernwaarden

Onze kernwaarden bepalen de cultuur, omgangsvormen en het karakter van ons bedrijf. Zij geven de medewerkers van Azure richting in besluitvorming en werkwijze. De kernwaarden van Azure zijn:

Bedrijfsbelang van de klant staat centraal

Continuïteit op langere termijn en het creëren van waarde voor de bedrijven die Azure ondersteunt is onze drijfveer. De medewerkers van Azure hanteren continu uw bedrijfsbelang als uitgangspunt bij hun overwegingen, het nemen van beslissingen en het realiseren van doelstellingen. Een eenvoudig en ondubbelzinnig uitgangpunt, dat in veel gevallen duidelijkheid schept in het ordenen van complexe vraagstukken en het definiëren van oplossingen en acties.

Onafhankelijkheid

Azure is niet gebonden aan andere partijen, is volkomen onafhankelijk en werkt bij voorkeur op basis van een exclusieve relatie binnen een bepaald segment van de branches waarin zij actief is. Dit garandeert een objectieve ondersteuning en stelt ons in staat om uw bedrijfsbelang optimaal te ondersteunen en te versterken in een sfeer van volledig wederzijds vertrouwen.

Integriteit

Integriteit is voor Azure de belangrijkste voorwaarde om een waardevolle en langdurige relatie met zijn klanten op te bouwen.

Authenticiteit

De medewerkers van Azure staan niet op een voetstuk, maar zijn onderdeel van uw team. Zij weten wie ze zijn, waar ze voor staan en wat zij kunnen. Transparantie in ons handelen, is daarbij een belangrijk uitgangspunt.

Toegewijd en betrokken

De mensen van Azure geloven in de aanpak en de oplossingen die zij voorstellen en zetten zich voor de volle honderd procent in, samen met u en uw collega’s. Uw doel is ons doel.