Azure en de maatschappij

Bij Azure staan de mensen en de maatschappij waarin zij leven centraal. Wij vinden het belangrijk iets terug te geven aan de maatschappij. Iets te doen voor de wereld waarin we leven.

In het kader van onze maatschappelijke betrokkenheid ondersteunen wij War Child in de vorm van een Business Ambassadorship. War Child investeert in een vreedzame toekomst voor kinderen die getroffen zijn door oorlog. War Child gelooft in de kracht van kinderen en jongeren. War Child zorgt ervoor dat zij ondanks de verschrikkingen van een oorlog, deze kracht kunnen ontwikkelen, zodat ze hun toekomst en die van hun omgeving kunnen veranderen. De programma’s van War Child, en iedereen die er aan meewerkt, dragen bij aan het zorgen voor een essentieel en duurzaam verschil.

War Child gebruikt een creatieve en participatieve benadering in haar programma’s om mensen in (voormalige) conflictgebieden weer samen te brengen, vertrouwen op te bouwen en aan te sluiten bij de manier waarop kinderen de wereld zien. Samen met kinderen, jongeren, ouders, verzorgers, leraren en lokale gemeenschapsleiders werkt War Child aan een omgeving waarin de rechten van kinderen worden gerespecteerd.

War Child is vastbesloten om:

  • Kinderen te beschermen tegen gewapende conflicten en de uitbuiting en het geweld die daaruit voortkomen;
  • De psychologische en sociale ontwikkeling van kinderen te stimuleren;
  • Onderwijs te organiseren;
  • Ervoor te zorgen dat kinderen gehoord worden, zodat hun stem meetelt.

Het War Child Business Ambassadors Network is opgericht in 2007 op initiatief van Hans van der Noordaa en Bernard Uyttendaele met als doel om op eigen wijze een directe en concrete bijdrage te leveren aan de doelstelling van War Child. Er zijn inmiddels 35 Business Ambassadors en elke Business Ambassador biedt ruim 200 kinderen per jaar een beter toekomstperspectief.

In november 2009 heeft  een bezoek aan Sierra Leone plaatsgevonden om te zien en te ervaren wat het effect is van de steun die het Business Ambassadors Network nu ruim drie jaar biedt en hoe dit netwerk in de toekomst verder kan bijdragen aan de projecten in Sierra Leone. Het reis en bezoekverslag van Gwen Timmer en Bernard Uyttendaele vindt u op http://uyttendaele.wordpress.com/

Op de website www.warchild.nl kunt u meer lezen over War Child en de projecten die worden ondersteund.