Azure Nederland

U wilt een trendbreuk in uw bedrijfsvoering realiseren, u wilt uw marge aanzienlijk verhogen of een strategische verandering doorvoeren en u heeft behoefte aan ervaring en expertise.

Azure Nederland heeft als doel om uw bedrijf of organisatie daad-
werkelijk te helpen bij het vergroten en creëren van waarde, om zo

steeds een verdere optimalisatie van de bedrijfsprestaties te realiseren. Hierbij staan de expertise en competenties van de medewerkers van Azure ter beschikking, om klanten te helpen, waarbij onze kennis omtrent aanpak en oplossingen uit specifieke bedrijfstakken wordt vertaald en benut in andere bedrijfstakken.

Werkwijze

Het gaat bij ons om de resultaten en niet alleen om een weloverwogen en goed geformuleerd advies. Luisteren naar u en uw organisatie, afstand nemen, uw situatie in perspectief plaatsen en het formuleren een strategisch advies. Het is de kracht van Azure om hierin een actieve rol te spelen samen met uw managementteam, door een proces op
gang te brengen van planning, modellering, implementatie en evaluatie/herplannen. Wij doen dit op maat, rekening houdend met beschikbare middelen, en met een goed oog voor nieuwe kansen en mogelijkheden.

Expertise

Onze kennis en kunde is toegesneden op de volgende werkvelden:
– Strategie ontwikkeling en financiële modellering
– Business Development
– Bedrijfstransformaties
Daarnaast ondersteunen wij nieuwe initiatieven in de sectoren telecom, media en internet, waarbij wij waarde kunnen toevoegen met onze expertise in wholesale (toegang tot infrastructuur en exploitatie) en marktregulering.

Team

De vaste kern van onze medewerkers wordt gevormd door:
– Bernard Uyttendaele
– François Dollé
– Anja van der Vliet
Als onderdeel van het team maakt Azure intensief gebruik van ons persoonlijk goed bevonden netwerk. Een uitgebreid expertise netwerk van tientallen ervaren mensen met wie wij in eerdere trajecten goede ervaringen hebben opgedaan en complementair zijn aan de kennisgebieden van Azure.